Welkom

PRIVACYBELEID

In dit privacybeleid wordt uiteengezet hoe Ixina Belgium, met maatschappelijke zetel te Paapsemlaan 20, B-1070 BRUSSEL, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 408.394.348 (hierna "Ixina" genoemd), uw persoonsgegevens verwerkt.

1. Algemene informatie - Definities

Met dit privacybeleid legt Ixina u op transparante wijze uit hoe het uw persoonsgegevens verwerkt die worden verzameld :

Het privacybeleid is toegankelijk op elke pagina van de Websites door op de link "Privacybeleid" te klikken.

Ixina verwerkt gegevens in overeenstemming met de Europese verordening 2016/679 van 27 april 2016 en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de "Verordening" genoemd).

De term ‘gegeven’ die in het kader van dit privacybeleid met een hoofdletter wordt geschreven, verwijst naar alle informatie die het direct of indirect, alleen of door vergelijking met andere informatie, mogelijk maakt een natuurlijke persoon te identificeren.


2. Hoe Ixina uw gegevens verzamelt - Wie is de verwerkingsverantwoordelijke ?


2.1. Ixina en de Winkels kunnen uw Gegevens rechtstreeks bij u verzamelen wanneer u ze aan Ixina verstrekt via:

Als het erom gaat u te helpen uw keukendromen te verwezenlijken, doen Ixina en de Winkels er alles aan om u optimaal tevreden te stellen, en bepalen ze samen voor welke doeleinden en onder welke voorwaarden uw Gegevens zullen worden gebruikt. Ixina en de Winkels treden dus op als medeverantwoordelijke partijen.

Daarom vraagt Ixina u om een Winkel te selecteren wanneer u een onlineformulier op een Website invult, bijvoorbeeld om te worden gecontacteerd, om een catalogus te ontvangen, om een offerte aan te vragen, om de 3D-software van Ixina te gebruiken, of om uw persoonlijke ruimte te gebruiken. Ixina deelt uw Gegevens dan met deze Winkel. Deze Gegevens worden verwerkt door Ixina en door de Winkel die u hebt geselecteerd om te kunnen antwoorden op uw vragen en, wanneer u uw toestemming hebt gegeven, om u hun nieuws, nieuwigheden en speciale aanbiedingen toe te sturen.

Bij de opstelling van een offerte of een aankoop bij een Winkel zal die laatste uw Gegevens daarom ook aan Ixina verstrekken.


2.2. Ixina kan uw gegevens ook onrechtstreeks ontvangen, via partners aan wie u uw Gegevens hebt toevertrouwd. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer u informatie vraagt over het merk Ixina bij organisaties zoals Toute la Franchise of Franchise.be, of wanneer u contact opneemt met een aanwervingsbureau om te solliciteren naar een baan bij Ixina.

Ixina wijst zijn partners op hun verplichtingen in het kader van de Verordening, maar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor hun handelingen wanneer ze optreden als verwerkingsverantwoordelijke.


2.3. Ten slotte kan Ixina automatisch uw Gegevens verzamelen via uw surfsporen op de Websites, indien u dit hebt aanvaard (aanvaarding van cookies). Klik hier voor meer informatie over het cookiebeleid van Ixina.3. Welke Gegevens gebruikt Ixina en voor welke doeleinden ?

In het kader van de aanvragen die u doet via de Websites (catalogusaanvragen, contact opnemen enz.) of de socialemediasites van Ixina, of in het kader van tevredenheidsenquêtes verzamelen Ixina en zijn Winkels systematisch uw aanspreektitel, uw achternaam, uw voornaam, uw e-mailadres en eventueel, afhankelijk van het onderwerp van uw aanvraag, uw postadres en telefoonnummer.

Daarnaast, en meer bepaald in de gevallen die hieronder worden beschreven, worden bijkomende Gegevens verwerkt door Ixina en/of de Winkels.


3.1. Als u een offerte aanvraagt


Wanneer u een offerte aanvraagt, verstrekt u de volgende Gegevens:

Deze Gegevens worden door de Winkel en Ixina verwerkt om de door u gevraagde offerte te kunnen opstellen.


3.2. Als u een aankoop doet bij een Winkel

Voor het correcte beheer van uw bestelling en de opvolging ervan verwerken Ixina en de Winkel waar u uw aankoop hebt gedaan, de volgende Gegevens:

Deze gegevens worden verwerkt door Ixina en de Winkel waar u uw aankoop hebt gedaan, om hen in staat te stellen uw bestelling uit te voeren en de opvolging ervan te beheren.

Ixina en de Winkel kunnen uw gegevens daarna gebruiken om u nieuws, nieuwigheden en speciale aanbiedingen toe te sturen over producten die gelijkaardig zijn aan de producten die u bij de Winkel hebt gekocht, in overeenstemming met artikel 1 van het koninklijk besluit van 4 april 2003.


3.3. Als u financiering wilt voor uw keukenproject

Als u financiering wenst aan te vragen voor de uitvoering van uw keukenproject, verzamelt de Winkel waar u uw aankoop doet bepaalde Gegevens, in het bijzonder financiële Gegevens, zowel voor rekening van de financiële instelling waarbij u de financiering wenst aan te vragen, als voor eigen rekening.

Ixina verwerkt geen Gegevens over uw financieringsaanvragen of daaruit voortvloeiende contracten.

Deze Gegevens worden verwerkt door de Winkel en de financieringsinstelling, in overeenstemming met hun privacybeleid.


3.4. Als u online uw persoonlijke ruimte aanmaakt

Ixina biedt zijn potentiële en huidige klanten een persoonlijke ruimte aan waar ze de kenmerken van hun project kunnen weergeven, online afspraken kunnen maken, hun project kunnen opvolgen, een bericht naar de klantendienst kunnen sturen en hun Gegevens kunnen beheren.

Wanneer u uw persoonlijke ruimte aanmaakt en gebruikt, verwerken Ixina en de door u geselecteerde Winkel de volgende Gegevens:

Deze Gegevens worden verwerkt door Ixina en de door u geselecteerde Winkel om u een speciale persoonlijke ruimte ter beschikking te stellen waarmee u uw keukenproject in alle rust kunt beheren.


3.5. Als u de 3D-software van Ixina gebruikt

Wanneer u de website www.ixina.be bezoekt, kunt u direct onze Ixina 3D Plus-software downloaden of ervoor kiezen een formulier in te vullen:

Met dit eerste formulier verzamelen Ixina en zijn Winkels systematisch uw aanspreektitel, uw achternaam, uw voornaam, uw e-mailadres en uw telefoonnummer, zodat ze contact met u kunnen opnemen in overeenstemming met uw aanvraag.

Zodra u de 3D-software van Ixina hebt gedownload, moet u een account aanmaken om uw keukenplattegronden te kunnen opslaan en eventueel een offerte bij een Winkel te kunnen aanvragen.

Bij het aanmaken van uw account om de 3D-software van Ixina te gebruiken, en tijdens het gebruik van deze software moet u mogelijk de volgende Gegevens verstrekken:

Deze Gegevens worden door Ixina en de Winkel verwerkt om u de 3D-software van Ixina ter beschikking te stellen, en om u een offerte toe te sturen als u daarom vraagt via de 3D-software van Ixina. Indien u een offerte aanvraagt via de 3D-software van Ixina, worden uw Gegevens verwerkt door de Winkel die u hebt geselecteerd, onder de voorwaarden die worden vermeld in artikel 3.1 van dit privacybeleid.


3.6. Als u deelneemt aan door Ixina georganiseerde wedstrijden

In het kader van uw deelname aan een door Ixina georganiseerde wedstrijd, moet u mogelijk de volgende Gegevens aan Ixina verstrekken:

Deze gegevens worden door Ixina (en naargelang van de wedstrijd door de Winkels) verwerkt om de wedstrijd in goede banen te leiden, en in het bijzonder om uw deelname aan de wedstrijd te registreren, om de winnaar(s) te bepalen, om de prijs (prijzen) toe te kennen en om te communiceren over de winnaar(s).


3.7. Als u met Ixina communiceert via sociale media

Wanneer u contact opneemt met Ixina via sociale media, bijvoorbeeld door een bericht te sturen of te posten op zijn pagina's, kunt u Gegevens meedelen. Ixina kan deze Gegevens in uw berichten of posts gebruiken om uw aanvraag en/of vragen te verwerken. Naargelang van het onderwerp van uw aanvraag en/of vraag kan Ixina u ook om bijkomende informatie vragen, zoals:

Uw aan Ixina gerichte berichten en posts mogen geen gevoelige gegevens bevatten, zoals informatie over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele geaardheid, religieuze of filosofische overtuigingen, of lidmaatschap van een vakbond.

Deze Gegevens worden door Ixina verwerkt om met u te communiceren, en om te antwoorden op uw aanvragen en/of vragen.


3.8. Als u zich kandidaat stelt om franchisenemer van Ixina te worden

U kunt zich kandidaat stellen als franchisenemer bij het Ixina-netwerk in België of Luxemburg door een e-mail te sturen naar het opgegeven e-mailadres, door op het tabblad "Een winkel openen" te klikken. Vervolgens moet u een kandidatuurdossier invullen. U verstrekt dan de volgende Gegevens:

Deze Gegevens worden door Ixina verwerkt met het oog op de registratie en het bestuderen van uw kandidatuur om lid te worden van zijn netwerk in België of Luxemburg.

Deze Gegevens worden niet gedeeld met de Winkels en vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van Ixina.


3.9. Als u solliciteert bij Ixina Belgium of een Winkel

In het kader van deze sollicitatie moet u mogelijk de volgende Gegevens aan Ixina verstrekken:

Wanneer u solliciteert bij Ixina Belgium worden de Gegevens niet gedeeld met de Winkels en vallen ze onder de exclusieve verantwoordelijkheid van Ixina.

Wanneer u via de Websites solliciteert bij een Winkel, worden de Gegevens door Ixina doorgestuurd naar de Winkel waar u wenst te solliciteren. De Winkel is dan als enige verantwoordelijk voor de verwerking van uw Gegevens, in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke.


3.10. Als u feedback achterlaat over uw ervaring als klant

U kunt feedback over uw ervaring met het merk Ixina achterlaten via formulieren die beschikbaar zijn in de Winkels of op de Website https://www.ixina.be .

U verstrekt dan de volgende Gegevens:

Deze gegevens worden door Ixina en de Winkels verwerkt met het oog op (i) het identificeren van verbeterpunten die Ixina en zijn Winkels kunnen aanwenden om klanten beter tevreden te stellen, en (ii) het onder de aandacht brengen van uw klantervaring bij potentiële klanten.


3.11. Als u op de Websites surft

Wanneer u de Websites gebruikt, worden verbindingsgegevens (cookies, logbestanden) verzameld door Ixina, waaronder:

Deze Gegevens worden door Ixina verwerkt om in het bijzonder de werking van de Websites te vergemakkelijken, voor statistieken, telling van het aantal bezoekers en reclame. Klik hier voor meer informatie over het cookiebeleid van Ixina.4. Rechtsgronden voor de verwerking van Gegevens door Ixina

Ixina verzamelt uw gegevens op basis van vier rechtsgronden:5. Bewaartermijnen

Uw Gegevens worden gedurende de volgende termijnen bewaard:

Gebruik van de Gegevens Bewaringstermijn
Gegevens die worden verzameld in het kader van marktonderzoek, de opstelling van een offerte, een tevredenheidsenquête, een aanvraag via de Websites (aanvraag tot verzending van een catalogus en ondersteuning van Ixina en de door u geselecteerde Winkel), een tevredenheidsenquête na de opstelling van een offerte of in het kader van het gebruik van uw persoonlijke ruimte of de 3D-software van Ixina. 3 jaar vanaf de datum van het laatste contact met u.
Gegevens die via de website https://www.ixina.be worden verzameld in het kader van een aanvraag om een catalogus per post naar uw woonplaats te sturen, of om een catalogus te reserveren en daarna in een Winkel af te halen. 30 dagen nadat ze verzameld zijn.
Gegevens die worden verzameld in het kader van een aanvraag voor een afspraak die niet tot de opstelling van een offerte heeft geleid. 90 dagen nadat ze verzameld zijn.
Gegevens die worden verzameld in het kader van een aanvraag voor een afspraak die niet tot de opstelling van een offerte heeft geleid. 90 dagen nadat ze verzameld zijn.
Gegevens die worden verzameld in het kader van uw deelname aan een door Ixina georganiseerde wedstrijd.

De Gegevens van de deelnemers worden tot 60 dagen na de uitreiking van de prijzen bewaard.

De Gegevens van de winnaars worden tot 2 jaar na de uitreiking van de prijzen bewaard.

Gegevens die worden verzameld in het kader van een aanvraag per e-mail of telefoon bij onze klantendienst.

Indien u klant bent, worden de Gegevens zo lang als nodig bewaard, overeenkomstig de garantietermijnen die op de datum van aankoop van uw goederen gelden.

Indien u geen klant bent, worden de Gegevens bewaard gedurende een termijn van 3 jaar vanaf het laatste contact met u.

Gegevens die worden verzameld in het kader van een verkoop van goederen. Zolang als nodig, overeenkomstig de garantietermijnen die op de datum van aankoop van uw goederen gelden, om u in staat te stellen van de voornoemde garanties te profiteren.
Gegevens die worden verzameld in het kader van een installatiedienst en in het kader van de tevredenheidsenquête die na de installatie in kwestie wordt uitgevoerd. 10 jaar vanaf de datum van het certificaat van oplevering van de werken.
Gegevens die worden verzameld in het kader van een kandidatuur om lid te worden van het franchisenetwerk van Ixina in België of Luxemburg. 3 jaar vanaf de verzameling van uw Gegevens wanneer uw kandidatuur geen positief gevolg heeft gekregen, of zolang als nodig wanneer uw kandidatuur ertoe leidt dat u in de hoedanigheid van franchisenemer lid wordt van het Ixina-netwerk.
Gegevens die worden verzameld in het kader van een sollicitatie bij Ixina Belgium. 2 jaar vanaf de verzameling van uw Gegevens wanneer uw sollicitatie niet tot een aanwerving heeft geleid, of zolang als nodig wanneer uw sollicitatie tot een aanwerving door Ixina leidt.
Gegevens die worden verzameld wanneer u de Websites bezoekt. 13 maanden nadat ze verzameld zijn.

Na afloop van deze periodes worden de persoonsgegevens anoniem gearchiveerd.6. Aan wie geeft Ixina uw Gegevens door?

Ixina geeft uw Gegevens niet door aan derden. Voor Ixina is dit de basis van een vertrouwensrelatie.

Ixina deelt evenwel sommige van uw Gegevens met de volgende partners:

Deze partners kunnen hun eigen beleid hebben met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en Ixina stelt voor dat u het raadpleegt.

Ixina kan uw Gegevens ook doorgeven aan bevoegde overheden die erom vragen, in overeenstemming met de geldende regelgeving.

Uw gegevens worden niet doorgegeven buiten de Europese Unie.

Uw Gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden in het kader van een wijziging van de zeggenschap over een Winkel of over Ixina, een collectieve procedure of een verkoop van activa van een Winkel of van Ixina.7. Uw rechten

In overeenstemming met de Verordening geniet u de volgende rechten:

Wanneer u één van uw rechten wilt uitoefenen, kan Ixina u in overeenstemming met de geldende Verordening om bijkomende informatie vragen die noodzakelijk blijkt om uw identiteit te verifiëren.8. Veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens

Ixina neemt technische en organisatorische maatregelen die afgestemd zijn op de aard van de Gegevens en de risico's die de verwerking ervan met zich meebrengt, om de veiligheid, de integriteit en de vertrouwelijkheid van uw Gegevens te waarborgen en in het bijzonder te voorkomen dat ze worden vervormd, beschadigd, verloren gaan of worden doorgegeven aan onbevoegde derden, tenzij openbaarmaking door de regelgeving vereist is, in het bijzonder op vraag van een rechterlijke instantie, federale of andere politiedienst of om het even welke andere overheid die hiertoe krachtens de toepasselijke wetgeving bevoegd is.

Deze maatregelen omvatten in het bijzonder het volgende:9. Wees voorzichtig met uw wachtwoord

U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van het wachtwoord dat u hebt gekozen om toegang te verkrijgen tot uw persoonlijke Ixina-ruimte en de 3D-software van Ixina. U verbindt zich ertoe om dit wachtwoord geheim te houden en aan niemand bekend te maken.

De veiligheid van gegevensoverdracht via het internet kan niet voor 100% worden gegarandeerd. Daarom kan Ixina de totale veiligheid van Gegevens die via het netwerk worden verzonden, niet absoluut garanderen. Gezien die omstandigheden valt het onder uw verantwoordelijkheid om voldoende middelen aan te wenden om de vertrouwelijkheid van de via het internet overgedragen Gegevens te beschermen. Ixina raadt u aan uiterst voorzichtig om te springen met uw Gegevens, en ook de nodige en gepaste maatregelen te nemen om uw Gegevens, software en hardware te beschermen, in het bijzonder tegen binnendringing door derden en tegen besmetting door eventuele virussen die op het internet circuleren. Houd er rekening mee dat Ixina niet aansprakelijk kan worden gesteld voor verlies dat of schade die wordt veroorzaakt door uw nalatigheid.10. Beleid inzake de bescherming van gegevens en Minderjarigen

De Websites zijn niet bestemd voor minderjarigen jonger dan 18 jaar (hierna de "Minderjarigen" genoemd), maar blijven voor hen toegankelijk voor zover ze geen inhoud bevatten die voor Minderjarigen verboden is.

De formulieren, vragenlijsten op de Website en de persoonlijke ruimte zijn niet bedoeld om Gegevens over Minderjarigen te verzamelen. De wettelijke vertegenwoordiger van de Minderjarige kan een e-mail sturen naar gdpr@ixina.be om de rechten van de Minderjarige uit te oefenen, in overeenstemming met de voorwaarden in artikel 7 van dit privacybeleid.11. Uw rechtsmiddelen

Ixina hecht bijzonder veel belang aan de bescherming van en het respect voor uw privacy. Indien u niet tevreden bent over de manier waarop Ixina of een Winkel uw Gegevens verwerkt, indien u een van uw rechten wenst uit te oefenen of indien u vragen hebt over de manier waarop Ixina uw Gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar gdpr@ixina.be .

Als u na contact met Ixina meent dat uw rechten niet worden gerespecteerd, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (contact@adp-gba.be ; +32 (0)2 274 48 00).12. Wijzigingen van het privacybeleid

Om te allen tijde aan de Verordening te voldoen, dient Ixina dit privacybeleid af en toe te wijzigen.

Ixina raadt u aan deze pagina regelmatig te controleren om kennis te nemen van eventuele wijzigingen of updates van dit privacybeleid.Dit privacybeleid is bijgewerkt op 14 januari 2021.