Welkom

E-mailadres informatie

De mail die via dit formulier verkregen wordt, wordt digitaal verwerkt onder de verantwoordelijkheid van het bedrijf IXINA (BE 408 051 756 RCS Bobigny) die het distributienetwerk IXINA beheert (hierna "het merk") zodra u ook de gegevens in onderstaand formulier invult.

Met al deze informatie kan het merk u een speciale persoonlijke ruimte aanbieden zodat u met een gerust hart uw keukenproject kan beheren. Als u in het volgende formulier het vakje "per sms" en/of "via mail" aangevinkt heeft, kan het merk u ook informatie en promoties sturen volgens de manier(en) waarmee u ingestemd heeft (mail of sms). Uw gegevens zullen later worden verwerkt voor statistische doeleinden. Klik hier voor meer informatie over deze gegevensverwerking.

Gegevens met een * zijn verplicht opdat het merk voor u een speciale persoonlijke ruimte kan aanmaken. Als verplichte informatie ontbreekt, kan u de aanmaak van uw persoonlijke ruimte niet valideren.

De ingezamelde gegevens zijn bestemd voor de interne diensten van het merk die verantwoordelijk zijn voor de klantenrelaties. Die gegevens zullen worden doorgegeven aan onderaannemers en aan het moederbedrijf van het merk. Ze worden ook verzonden naar de franchisenemer van het merk die u in het registratieformulier heeft geselecteerd.

Overeenkomstig de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 bekend als de "wet informatica en vrijheden" en de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 van 27 april 2016 (‘AVG’) beschikt u over het recht op inzage, rectificatie, schrapping, beperking, overdraagbaarheid, bezwaar en verwijdering van uw persoonsgegevens.

In geval van vragen over dit onderwerp of om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking door een mail te sturen naar het adres gdpr@ixina.be. U heeft ook het recht om richtlijnen te bepalen met betrekking tot het lot van uw gegevens na uw overlijden en om, in overeenstemming met artikel 77 van de AVG, een klacht in te dienen bij de CNIL als u van mening bent dat uw rechten niet werden gerespecteerd.